סיפורה של רחל אמנו
סיפורה של רחל אמנו הוא סיפורו של העם היהודי כולו. במשך אלפי שנים, ידע העם היהודי כי רחל אמנו נמצאת בשבילנו. בוכה ומתפללת בעד בניה עד שישובו לגבולם.

מסירות נפשה של רחל אמנו עבור בניה
רחל אמנו נפטרה בי"א בחשון. רחל אמנו נפטרה בסיבוך בשעת לידת בנה בנימין. היא נקברה בדרך, ע"י בית-לחם, ונקברה לבד במקום שבו נפטרה, שלא כשאר האבות והאמהות שנקברו ב"מערת המכפלה".

מוסדות רחל אמנו
ישיבת רחל אמנו הוקמה למטרה אחת ויחידה: לאפשר לכמה שיותר יהודים להעביר את בקשתם לאמא רחל, בכל יום ובכל שעה. לצורך כך מגיעים למקום יום יום, בכל ימות השנה, רבנים ומקובלים המתפללים על הציון הקדוש, ומזכירים בתחינה כל שם ושם. בחורף ובקיץ, בימי שלג כבימי שרב, בערבי שבתות ובסתם זמנים לחוצים. מוקד טלפוני מיוחד מקבל את בקשותיהם הרבות של יהודים מהארץ ומחוצה לה, הזקוקים לישועה ומעוניינים שיתפללו עליהם על קברה של אמא רחל.
כדי לעשות נחת רוח לרחל אמנו, הוקם על קברה ישיבה קדושה בה יושבים בכל יום ויום רבנים ומקובלים ומתפללים בכל יום עם אמירת ספר התהילים, בתפילות מיוחדות עבור המבקשים להזכיר את שמם לישועה. אין כל ספק כי התפילות במקום הוא זכות גדולה עבור כל כלל ישראל.

התקשרו אלינו ומסרו את שמכם למעמד התפילה האדיר ולפתיחת שערי שמים בקברה של אמא רחל ביום ההילולא עם רבבות עם ישראל ובהשתתפות רבני ומקובלי הישיבה.

בקשו מהנציג שמדבר אתכם ששמכם יוזכר בתפילה על ציון רחל אמנו במשך כל יום ויום במשך 375 ימים, (כמנין שע"ה ברחמים וברצון לתפילתינו - שזהו סוד הישועה) בסדר תפילות מיוחד ובהקפות קודש עד שתזכו לישועה שאתם כל כך מחכים לה.

'קלף הקודש' הנפלא בכתב ידו של גדול המקובלים רבינו האביר יעקב רבי יעקב אבוחצירא זיע"א הכתוב על גבי קלף ישלח לביתכם (כמות הקלפים מוגבלת ל-84 פונים ראשונים) יחד עם חוטי השני לכל המשפחה, ויין הסגולה מקברה של אמא רחל.

פקס:02-6509037 ת.ד 34407 ירושלים
כתובת דוא"ל: r1700550580@gmail.com